Termowizja

Badania termowizyjne to szybki sposób określenia stanu obiektu. Wykonane pomiary umożliwiają opracować „termogram” czyli rozkład temperatur badanego obiektu.

  • wyszukiwanie mostków termicznych
  • sprawdzanie izolacji termicznej mieszkań i domów
  • badanie rozdzielni i instalacji elektrycznych
  • weryfikacja wycieków i przedmuchów
  • sporządzanie raportów z termogramami